Posoljeni kokošji žumanjci

Posoljeni kokošji žumanjci prikladni su za primjenu kod pekarskih proizvoda i tjestenina. 1 kg cijelih jaja odgovara količini od otpr. 20 jaja u kori.

Proizvod štalskog, slobodnog ili BIO-uzgoja.
Dostupno kao tekući proizvod.